Kada pronadjemo u sebi ono što tražimo u drugome tada postajemo prijatelji sa celim svetom.

Homeopatija

tatjana_kids

Sva najmudrija predanja o čoveku i njegovom postojanju na planeti govore o tome da je svako ljudsko biće jedinstveno i kao takvo ima svoj put koji zaslužuje posebno poštovanje. Svako rođenjem dobija svoju melodiju koju bi trebalo da odsvira kroz život na što je moguće mudriji način. Tom prilikom dobija sve ono što mu je potrebno da se održi u balansu kako bi njegovo telo i duh što bolje funkcionisali. Ta melodija je čovekov unutrašnji iscelitelj koji je nezamenjiv i niko ga još nije nadmudrio. Naravno, razni izazovi i prekretnice dovedu ponekad do toga da se ta izvorna melodija pomalo zaboravi i potrebno je podsetiti se početnog tonaliteta. Nekada su ljudi živeli više u skladu sa zakonima prirode pa je bilo dovoljno porazgovarati sa nekim mudracem kako bi se vratili u težište. Danas smo, na žalost, mnogo više odvojeni od svoje suštine pa nam osluškivanje poruka svoga bića deluje kao neka nestvarna fantazija.

VRHUNSKI NAČIN ZA ODRŽANJE ZDRAVLJA JESTE SVESNOST O TOME DA JE ŽIVOT ZAPRAVO JEDAN KONSTRUKTIVAN PROCES KOJI PRIRODNO TEŽI EVOLUCIJI. TAKVA SVEST ĆE NAS USMERITI NA MNOGO MUDRIJE ODLUKE KOJE ŽELIMO DA NAPRAVIMO NA SVOM PUTU.

Ljudski organizam je dizajniran da konstantno održava ravnotežu. Ako taj mehanizam pogledamo van celine njegovog sistema onda ćemo određene procese balansiranja doživeti kao poremećaj i poželećemo što pre da ga popravimo. Zamislimo akrobatu kako balansira na lopti. U nekom trenutku će morati potpuno da se iskrivi kako bi održao ravnotežu. Ako nismo svesni njegove radnje i nemamo poverenje u njegovu veštine zabrinuto ćemo pomisliti da nešto sa njim nije u redu i poželećemo da mu ispravimo telo. U tom procesu nismo svesni da smo ga upravo izbacili iz balansa jer on je imao svoje uvežbane pokrete pomoću kojih bi ostao na toj lopti.

Ukoliko smo svesni njegovog plana, možemo eventualno stati pored njega i dozvoliti mu da se osloni na nas ako njemu to u nekom momentu zatreba. Dakle, nećemo intervenisati nego samo dati podršku. Kako ovu filozofiju primeniti na čovekovo zdravlje? Ako organizam razvije na primer, proizvodnju hormona koja nije po našem znanju optimalna onda je važno da razumemo u potpunosti zašto se takav proces u tom organizmu razvio. Ako ispitamo šta je još van balasna kod te osobe primetićemo slične promene i na njenom mentalnom i emotivnom nivou. Kada povežemo sve aspekte razumećemo zašto je organizam razvio ovakvu manifestaciju i pomoći ćemo mu da se vrati u balans.

Zahvaljujući razvoju holističkih medicina danas imamo bogate načine za naštimavanje na svoj „težišni ton“.  Jedna od takvih je homeopatija čija je suština pronaći takozvani homeopatski similimum koji će probuditi unutrašnjeg iscelitelja u čoveku i naštimovati celo biće da ponovo živi u svojoj izvornoj melodiji. Dakle, pružiće podršku vitalnoj sili – inteligenstnoj energiji koju svako živo biće poseduje. Čovek se posmatra kao celina te ne postoji lek protiv neke bolesti već lek za pacijenta koga je potrebno izlečiti. Stručan homeopata zna da ni jedna pojava u organizmu nije slučajna nego da je ona deo dubokog unutrašnjeg procesa koji ima svoj apsolutni smisao, te zaslužuje veliko poštovanje i razumevanje. Na primer, ako se pojavi ekcem na koži homeopatija ne pravi preparate koji će ga potiskivati nego će razumeti razlog zašto se taj ekcem pojavio i iz tog ugla će krenuti da podstiče vitalne snage organizma kako bi se same izborile sa problemom koji je nastao. Delujući na ekcem jakim medikamentima na bazi kortikosteroida problem ćemo potisnuti i poremećaj će se manifestovati na dubljim nivoima organizma. Kod dece najčešće potisnuti ekcem odlazi na respiratorni nivo i organizam deteta razvija stanje bronhitisa ili astme.

Dakle, homeopatija će podstaći samoizlečenje organizma koje se inače svakodnevno dešava. Ako posečemo prst on će vremenom sam zarasti. Ako smo na emotivnom nivou doživeli neko razočarenje, vremenom ćemo se sa tim pomiriti i to prevazići. Sila koja nas održava u zdravlju u nekim kulturama poznata je kao ki, chi, prana i sl. Tvorac homeopatije, nemački lekar i hemičar Samuel Hahnemann (1755-1843) nazvao ju je „Vitalnom Silom“. Zahvaljujući sve preciznijim instrumentima kojima se danas može izmeriti i najsitniji delić svemira postoje mnoga naučna istraživanja koja dokazuju postojanje ove životne energije.

Samuel HahnemannHahnemann je razumeo da svaki organizam poseduje neki odbrambeni mehanizam koji je odgovoran za održavanje ravnoteže između procesa koji nastoje da naruše red u organizmu i procesa koji nastoje da održe taj red. Ponekada se desi da se organizam „zaglavi“ u tom procesu samoizlečenja i ne uspeva sam da se vrati u ravnotežu. To se dešava ako je naša isceljujuća snaga organizma (vitalna sila) blokirana ili oslabljena iz raznih razloga. U takvim slučajevima homeopatija pomaže tako što će „probuditi“ našu vitalnu silu i na taj način će se otkloniti blokade. Pravci u kojima se kreće samoizlečenje nakon homeopatskog sredstva za homeopatiju su poznati na osnovu Heringovog zakona holističkog izlečenja. Zanimljivo je da je Constantin Hering bio student medicine u ranom 19. veku, koji je dobio zadatak da istraži homeopatiju kako bi opovrgao Hanemanovu teoriju homeopatskog izlečenja koju je izneo u knjizi Organon medicine. Nakon nekog vremena Hering je uvideo da su homeopatska nečela zasnovana na prirodnim zakonima i odbio je da uradi svoj zadatak. Kasnije je i sam bio izlečen homeopatijom što je dovelo do toga da i sam postane homeopata. Zahvaljujući njegovim daljim istraživanjima u svojoj homeopatskoj praksi gde je utvrdio putanje holističkog izlečenja, danas je poznat pravac kretanja simptoma nakon homeopatske terapije, što je svakom homeopati veoma bitno kako bi razumeo celinu svoga pacijenta. Najveće znanje i iskustvo je potrebno u praćenju odgovora vitalne sile pacijenta na homeopatsko sredstvo.

Kako homeopatija utiče na naš organizam, tj. na vitalnu silu? Osnovni princip delovanja homeopatskog sredstva je princip rezonance. Homeopata će tragati za informacijama na osnovu kojih će spoznati obrazac po kome funkcioniše organizam pacijenta, odnosno obrazac toka energije.

Na osnovu niza podataka o simptomima, fizičkoj konstituciji, navikama, žudnjama i averzijama pacijenta, strahovima, snovima itd, homeopata će doći do uvida u stanje pacijenta i tragati za supstancom koja ima sličnu matricu. Ovo predstavlja sledeći princip homeopatije: Slično se sličnim leči (Similis dimilibus curentur).  Kada ovo homeopatsko sredstvo izrezonira sa matricom pacijenta vitalna sila će se „probuditi“ i time nastaviti svoj svakodnevni tok samoizlečenja. Da bi do rezonancije sa vitalnom silom došlo potrebno je prethodno tu sličnu supstancu dovesti na njen vibratorni energetski nivo. Ovo predstavlja homeopatski princip minimalne doze ili potenciranje. To je proces razređivanja i sukusiranja (protresanja) prvobitne supstance kako bi došlo do prenosa informacija. Još tridesetih godina 20- tog veka naučnici su primetili da se cepanjem atoma oslobađa energija koja ima mnogo jače dejstvo nego materijalni atom. Danas su naučnici poput francuskog imunologa Dr Žak Benvenista  (1935- 2004) dokazali ovaj proces putem tzv. pamćenja vode. On je primetio da se razređivanjem određene supstance ne gubi njeno dejstvo nego da je njeno dejstvo veće što je supstanca razređenija. Haneman je ovo spoznao pre više od 200 godina i na osnovu toga izgradio ovu konzistentnu nauku o zdravlju čoveka i nazvao je homeopatija. Takođe je otkrio da je procesu razređivanja potrebno dodati proces sukusiranja, odnosno protresanja. Na ovaj način se kinetičkom energijom pojačava kvalitet prenošenja informacija sa molekula razređivane supstance na molekule vode. Ovim procesom se prave sva homeopatska sredstva i mogu se napraviti od svih supstanci iz prirode.

Muzika Sfera - HOMEOPATIJA 3Uprkos stalnim osporavnjima farmaceutskog sistema homeopatija se u proteklih više od 2 veka neprestano razvijala. Danas postoji obimna literatura koja pomaže studentima homeopatije da što bolje usvoje ova znanja. Studije homeopatije traju od 4 do 6 godina. Razvijeni su određeni homeopatski sistemi na osnovu kojih se određuje konstitucija čoveka u skladu sa čime se pristupa lečenju. Generalno se uzima u obzir fizičko, mentalno i emotivno stanje pacijenta kako bi se odredilo celovito stanje pacijenta. Homeopatija decu posmatra kao jedinstvene ličnosti i kao takve ih tretira isto kao odrasle pacijente. Svako dete takođe ima urođenu samoisceljujuću moć koja je čak i mnogo jača nego kod odraslih osoba. Važno je samo je dobro razumeti i verovati joj. Zbog toga se često dešava da se posle homeopatskog tretmana samoisceljujući proces kod deteta mnogo brže pokrene nego kod odraslih.

To je zbog toga što dete još nije stiglo da naređa potisnute slojeve svoje ličnosti koji kod odraslih dovode do blokade vitalne sile. Razlika u primeni homeopatije kod dece je jedino u načinu uzimanja slučaja. Budući da sa detetom od nekoliko meseci ili nekoliko godina nije moguće razgovarati kao sa odraslom osobom, homeopata će više doći do podataka opzervacijom. Način na koji dete uđe u homeopatsku ordinaciju i kako se ponaša dok njegov roditelj navodi njegove probleme, iskusnom homeopati daje mnogo informacija. Dešava se da će dete govoriti ono što je čulo od roditelja međutim, ako mu damo da nešto nacrta, crtež će govoriti šta je zaista njegovo stanje. Takođe, mnogo informacija se može dobiti posmatranjem male bebe. Kako je tekao sam porođaj, način na koji dete spava, da li i na kojim delovima tela se znoji, kako i da li sisa, da li traži da se stalno nosi, kako se ponaša tokom stomačnih kolika itd, može znatno da pomogne homeopati da pronađe odgovarajuće homeopatsko sredstvo.

Muzika Sfera - HOMEOPATIJA 4

ČIN KOJI ZASLUŽUJE POSEBNO POŠTOVANJE U ČOVEKOVOM ŽIVOTU JESTE DOLAZAK DETETA NA SVET. TRUDNOĆA JE NAJZAŠTIĆENIJI PROCES U KOME LJUDSKO BIĆE MOŽE DA SE NALAZI I SAMO JE POTREBNO IMATI POVERENJA U OVAJ ŽIVOTNI ČIN. MAJKA TADA DOBIJA DUPLU KOLIČINU ENERGIJE KAKO BI CEO PROCES BIO PODRŽAN I OSTAO U BALANSU. TADA JE POSEBNO VAŽNO IMATI POTPUNO RAZUMEVANJE SVAKOG SEGMENTA OVOG BOŽANSKOG DELA I IMATI POVERENJA U PLAN PRIRODE.

Moja homeopatska praksa se potpuno transformisala kada sam pre nekoliko godina čula priču o jednom afričkom plemenu koje planiranje porodice radi na jedan poseban način.  Za njih datum rođenja deteta ne predstavlja dan kada je ono rođeno, niti dan kada je začeto, nego dan kada je dete postalo misao u majčinom umu. Tog posebnog dana majka odlazi u šumu i sedi pod drvetom čekajući da čuje pesmu deteta koje želi da dođe. Kada čuje tu pesmu, vraća se kući svome mužu koji će biti otac tog deteta i peva njemu pesmu sve dok je ne nauči. Zatim zajedno pevaju pesmu i vode ljubav, prizivajući tom pesmom dete. Kada zatrudni, majka uči toj pesmi sve ljude u porodici, babice i sve stare ljude u selu, da bi pevali tu pesmu detetu za dobrodošlicu dok se ona porađa. Kasnije kako dete odrasta i drugi seljani uče njegovu pesmu da bi, u slučajevima bolesti deteta, pevali pesmu koja može da ga isceli. U svim važnim momentima u životu tog bića seljani mu pevaju njegovu pesmu.

Dakle, svako dete ima svoju prepoznatljivu energetsku matricu koja se može primetiti još od vremena njegovog začeća pa i dalje. Ovaj koncept je pomogao da shvatimo zašto se majka potpuno drugačije ponaša u trudnoći. Skloni smo da to drugačije stanje pripišemo izmenjenom hormonskom statusu ali zašto se svaka hormonska promena u svakoj trudnoći drugačije manifestuje? Posebno je zanimljivo posmatrati majku sa više dece gde je trudnoća sa svakim detetom bila drugačija. U našem narodu se ovo stanje naziva „drugo stanje“. To zaista jeste drugo stanje, tačnije to je detetovo stanje. Stanje deteta se odražava na majčinom telu. Detetova pesma svira u majčinom telu koje predstavlja instrument. Majka će u nekoj trudnoći imati veliku potrebu da se šeta i putuje, biće veoma aktivna i užurbana. U drugoj trudnoći će biti veoma emotivna ili će dobiti neke strahove koje nikada nije imala. Neka je po svojoj prirodi veoma depresivna ali je u tih 9 meseci bila potpuno druga osoba, optimistična i puna mudrosti. Svi simptomi i senzacije koje majka ima u trudnoći a da ih nikada ranije nije imala, zapravo jesu simptomi deteta. To je detetova energija koju ćemo kasnije primetiti nakon njegovog rođenja.

Muzika Sfera - HOMEOPATIJA 6Homeopatija danas ovo prepoznaje i tragajući za konstitucionalnim homeopatskim sredstvom traga za informacijama koje sežu daleko, ponekad čak i pre rođenja deteta. Primetno je da se bračni par koji planira dete počeo drugačije ponašati od tog dana. Zanimljivo je što se ti podaci mogu pronaći i kod detetovog oca.  Energija roditelja se menja jer se njoj pridružuje energija deteta od momenta kada im je dete u mislima. Zanimljivo je pronaći neki podatak o detetu iz snova roditelja iz tog perioda jer je to ekspresija deteta kroz nesvesno roditelja. Kada neko uđe u naš dom, bilo da je to samo prolaznik, naša energija i rapoloženje se menjaju. Zamislimo onda šta se dešava sa nama kada jedna duša uđe u naš život.

Naravno, iskusan homeopata može da prepozna i razlikuje majčino stanje od stanja deteta. Veoma važan podatak je i to na koji način se odvijao porođaj. Da li je datum dogovoren ili se porođaj odvijao prirodno. U slučajevima kada je porođaj dogovoren, energetski zapis ovog čina carskog reza ostaje urezan u detetovo podsvesno. To se ispoljava kroz osećaj nesigurnosti. Ti ljudi će kasnije biti emotivno nestabilniji jer su izašli na svet pre no što se njihova energija kompletirala za takav čin. To ostaje u podsvesnom i često takva deca ostanu dugo emotivno vezana za majku a kasnije u životu imaju potrebu preteranog vezivanja za druge i to ih dovodi u problem. Ovo ponekada može biti i razlog za dečiji autizam i mnoge druge mentalne poremećaje. Takođe je bitna informacija da li je dete začeto vantelesnom oplodnjom ili prirodnim putem.

Veoma je važno kakvu hranu majka unosi tokom trudnoće, da li je imala neke veće stresove. Međutim, neispoljene emocije majke tokom trudnoće najviše mogu da ostave svoj trag na detetu. Iskusan homeopata može da primeti i razlikuje detetovo stanje na majci u trudnoći i majčino stanje na detetu nakon rođenja.

Kod zdrave dece, gde nemamo potrebu za konstitucionim homeopatskim sredstvom jer energija deteta nesmetano teče, dovoljno je odrediti akutno homeopatsko sredstvo. Postoje homeopatska sredstva za prvu pomoć kod povreda i urgentnih stanja. Ova homeopatska sredstva se daju u potenciji C30 ili C200 (kod jakog šoka), u razmaku od 10 minuta do dva sata (zavisno od intenziteta simptoma). Daju se dok ne dođe do poboljšanja. Ukoliko nakon 4 doze nije došlo do poboljšanja potrebno je obratiti se svom homaopati.

Važna napomena: Za hronične tegoba kod deteta važno je obratiti se profesionalnom homeopati koji će pronaći homeopatski konstitucioni lek za dete.

 

NEKA OD HOMEOPATSKIH SREDSTAVA ZA PRVU POMOĆ

Arnica – glavno je homeopatsko sredstvo kod stanja šoka nakon svih vrsta povreda, u svim slučajevima udarca u glavu, pre i posle vađenja zuba, nakon hirurških trauma, kod porođaja da ublaži bolove  i krvarenje. Ako je porođaj bio teži gde je došlo do modrica ili otoka glavice bebe, Arnica je veoma moćna da otkloni ove posledice. Stanje koje je karakteristično za Arnicu je kada osoba govori da je dobro iako je očigledno nastala jaka povreda, biće zbunjeni i ne vole da im se niko približava da im pomogne niti ih dodiruje.

Aconitum –  daje se kod šoka nakon povrede koji je praćen strahom i panikom. Veoma su nemirni i imaju strah da će umreti. Ovo je osnovna razlika između Arnice i Aconituma. Porodilja ponekad može da uđe u ovo stanje. Aconitum može da pomogne da se njeno stanje veoma brzo normalizuje.

Carbo-vegetabilis – u slučajevima još težeg porođaja, gde je beba iscrpljena i modra, može veoma brzo da povrati bebu. Isto se može primeniti na majku. Primenjuje se u stanjima šoka koji je praćen slabošću i stanjima kolapsa. Karakteristično je da će imati veliku potrebu za vazduhom. Carb-v je sredstvo koje ima veliku moć spasavanja iz veoma teških stanja kolapsa.

Hipericum – kod povreda dela tela bogatog nervnim završecima (uši, usne, prsti, šake i stopala), karlice i trtice. Hipericum će pomoći da ublaži bol i da rana brže zaceli.

Ruta – Kod povreda tetiva od naprezanja ili uganuća zgloba. Ruta može da pomogne da se tkivo veoma brzo oporavi.

Symphitum – kod preloma pospešuje srastanje kostiju i ublažava bol. Dobro je kombinovati ga sa Arnicom.

Silica – koristi se za izbacivanje stranih tela, stranih supstanci i gnoja koji ne mogu da izađu napolje.

Ledum – može da spreči pojavu infekcije rane ako se da neposredno nakon ubodne rane. Na primer, u slučajevima ujeda krpelja ili ugriza životinje (psa).

Colocynthis – veoma je koristan kod stomačnih kolika novorođenčeta. Colocyntis je indikovan ako se dete prilikom bola zgrči i presavija se unapred.

Chamomilla – takođe je koristan kod stomačnih bolova novorođenčeta ali je razlika u tome što će se dete tom prilikom besno izvijati u nazad i ljutito plakati a lice će pocrveneti. Dete je veoma razdražljivo i roditelj mora stalno da ga nosi. Chamomilla je takođe veoma korisna kod tegoba za vreme nicanja zuba praćenih velikom razdražljivosću, besom, prolivom i groznicom.

Postoje mnogi slučajevi gde je dobro primeniti homeopatske nozode, na primer kod prekomernog broja bakterija. Međutim, najbolje je temeljno proučiti slučaj i pronaći konstituciono homeopatsko sredstvo koje će pomoći detetovim vitalnim snagama da se same odbrane od bakterija i otklone uzrok sklonosti ovakvim poremećajima.

Postoji još mnogo homeopatskih sredstava koja mogu biti indikovana u akutnim slučajevima ali zbog suptilnih razlika u simptomima uvek je najbolje obratiti se stručnom i iskusnom homeopati. Najbolji slučaj je kada dete ima svog homeopatu koji prati njegov razvoj. Još idealnije je kada isti homeopata vodi celu porodicu. To mu može pomoći da bude još informisaniji o matrici porodice što je ključno za što preciznije prepisivanje homeopatskog sredstva.

Tatjana Karajanov

Kategorije:

CD: Muzika Sfera 432 Hz

CD: Mudrost Šume 432 Hz

„Ako želite da razumete Univerzum, razmišljajte o energiji, frekvenciji i vibraciji.“ Nikola Tesla